به گزارشافکارخبر،چهارمین و آخرین دادگاه رسیدگی به پرونده جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست امریکا که صبح امروز در به ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود، لحظاتی پیش پایان یافت.

در پایان این جلسه دادگاه مادر جیسون رضائیان در بین خبرنگاران حضور یافت و بیانیه‌ای به زبان انگلیسی قرائت کرد.

وی گفت: هفته گذشته ملاقاتی با پسرم جیسون داشتم اما در این جلسه امکان حضور در دادگاه را پیدا نکردم.

مادر جیسون گفت: اگر به پسرم اتهام جاسوسی وارد شده است، دادگاه باید ادله ارائه دهد.

وی گفت: آخرین دفاعیات توسط وکیل پرونده به دادگاه ارائه شد و این جلسه آخرین جلسه دادگاه بود و ما منتظر رای نهایی دادگاه هستیم.