به گزارشافکارخبر،مادر جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست پس از پایان جلسه دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امیدوارم با تحولاتی که اخیراً اتفاق افتاده پسرم آزاد و از وی رفع اتهام شود.

وی افزود: جیسون خبرنگار بوده و کارش خبری بوده و منابع خبری‌اش هم مثل منابع شما بوده است.

مادر خبرنگار واشنگتن پست با بیان اینکه نتیجه دادگاه مشخص نیست، گفت: من و همسرم جیسون در جلسه نبودیم و بیرون دادگاه بودیم، پسرم را ندیدم اما وکیل او دفاعیات لازم را انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه هفته پیش با پسرش ملاقات داشته، گفت: هیچ دلیلی مبنی بر جاسوسی پسرم وجود ندارد، اگر دلیلی بر این موضوع است باید قوه قضاییه شواهد و ادله خود را بیان کند.