به گزارشافکارخبر،لیلا احسن اظهار داشت: امروز آخرین جلسه دادگاه بود و دفاعیات آخر از متهم گرفته شد.

وی افزود: من بخشی از دفاعیات را شفاهی ارائه کردم و آن بخشی را که فرصت دفاعش پیش نیامد به صورت مکتوب لایحه‌ای را تقدیم دادگاه کردم.

وکیل جیسون رضاییان ادامه داد: روند رسیدگی به پرونده مانند سایر دادگاهها بوده و به احتمال زیاد حکم نهایی ظرف یک هفته آینده صادر میشود.