به گزارش افکارخبر، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه تردد شمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌ استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَذکرشده، ‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآن‌ها به‌ روال عادی درجریان است.

طی شبانه‌روز گذشته، کل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۵۱۸ تردد شمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روزقبل ۴.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۹ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:

ردیف

نام محور

استان

مجموع تردد در محور

۱

آزادراه کرج - تهران

البرز

۱۲۹۳۸۴

۲

آزادراه قزوین - کرج

البرز

۱۱۷۵۹۸

۳

آزادراه کرج - قزوین

البرز

۱۰۴۲۲۳

۴

آزادراه تهران - کرج

البرز

۱۰۲۶۴۳

۵

تهران - شهریار

تهران

۵۹۴۷۱

۶

آزادراه تهران - ساوه

تهران

۵۸۶۲۶

۷

آزادراه قم - تهران

تهران

۵۵۹۳۹

۸

آزادراه ساوه - تهران

تهران

۵۴۸۶۱

۹

شهریار - تهران

تهران

۵۲۶۶۶

۱۰

آزادراه تهران - قم

تهران

۵۰۱۳۸