به گزارش افکارخبر، هاشمی قاضی زاده امروز در حاشیه بازدید از بیمارستان نظام مافی شوش، افزود: این مشکل قابل حل است اما این اقدام نیاز به یک تصمیم بزرگ دارد که امیدواریم مسولان با گذشت بیش از ۳۶ سال از انقلاب اسلامی در این عرصه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را یاری کنند.

وی با بیان ایکه مردم حاضرند یارانه خود را صرف سلامت کنند گفت: دولت یازدهم در بخش بهداشت و درمان خدمات شایسته ای ارایه کرده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکانات و زیرساخت های موجود در بخش بهداشت و درمان را در کشور کافی ندانست و افزود: با وجود امکانات کم نباید به مردم وعده دروغ داد.

قاضی زاده گفت: در شهرستان شوش امکانات درمانی کم است و مردم مطالبات زیادی دارند که حقشان است و قرار است گروه ویژه ای، نیمه کاره بودن و کمبودهای بهداشتی و درمانی بیمارستان الغدیر شوش را بررسی کنند.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات ناچیز به بیمارستان الغدیر گفت: تا ۵۰ سال آینده بعید است بتوان این بیمارستان را تکمیل کرد.

هاشمی قاضی زاده با بیان اینکه اعتبارات معمولا صرف طرح هایی با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد می شود گفت: اگر بخواهیم نظام خدمات درمانی متحول شود دولت و مجلس باید توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.

در سفر وزیر بهداشت به شهرستان شوش تخصیص اعتبار برای ساخت بیمارستان الغدیر، افزایش تخت های ویژه CCU و ICU و تخت های بستری و آموزشی کردن بیمارستان نظام مافی شوش از وی مطالبه شد.

وزير بهداشت همچنين به دزفول رفت و از مراکز درماني شهر صفيآباد بازديد کرد.