به گزارشافکارخبر،موید حسینی صدر اظهار کرد: برای جلوگیری از جنگل خواری گسترده در شهرها و روستاها، نه تنها کاری برای اقدام مناسبی نشده بلکه انجام اقدامات هم که به نادرست انجامشده باعثخشک شدن درختان و آتش سوزی در جنگل‌ها شده است.

حسینی صدر با اشاره به اینکه همه دستگاه های دولتی برای حفظ جنگل‌ها نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارند، افزود: شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی، محیط زیست و وزارت کشور باید بر ویلاسازی‌های غیرمجاز در حریم و داخل جنگل ها نظارت بیشتری داشته باشند.

وی گفت: علی رغم آسیب‌های جدی که به جنگل‌ها وارد شده است دولت هیچ لایحه‌ای را برای مبارزه و مقابله با پدیده جنگل‌خواری ارائه نکرده است.

وی تصریح کرد: رسانه ملی نقش اصلی در فرهنگ سازی حفظ محیط زیست دارد و باید با تلاش همه مردم مانع ایجاد آسیب به محیط زیست شویم.

سخنگوی کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش جنگلخواری از رئیس قوه قضائیه درخواست شده تا با نظارت و حساسیت بیشتری نسبت به پرونده های مربوط به جنگل خواری برخورد شود.