به گزارشافکارخبر،هومن‌ خاک‌پور در خصوص اتلاف آب در آبیاری فضاهای سبز شهری، افزود: با توجه به خشکسالی و محدودیتی که در منابع آب داریم باید در آبیاری فضای سبز شهری یک تغییر رویکرد داشته باشیم.

به گفته وی با توجه به وضعیت کم آبی شهر باید به کشت گل‌هایی که با موقعیت اکولوژیک هر منطقه‌ای سازگار هستند و نیاز آبی کمتری دارند روی آوریم.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه در این موقعیت اختصاص چمن برای فضای سبز شهری، اقدامی بسیار اشتباه است، عنوان کرد: دوره های آبی چمن‌ها نسبت به انواع درخت های جنگلی دیگر بسیار بیشتر است و این امر مصرف آب را به شدت افزایش می‌دهد.

خاکپور در ادامه بیان کرد: اگر در نوع آبیاری فضای سبز شهری و انتقال آب دقت نکنیم و نوع آبیاری تنظیم نشود، خسارت‌ها چندین برابر شده و شدت پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون فضای سبز شهری کلان شهر تهران با آب شرب شهری آبیاری می‌شود تصریح کرد: آماده‌سازی آب مصرف شهری متحمل هزینه‌های بسیاری است و متاسفانه این آب برای شستشوی ماشین، آبیاری درختان و … نیز مصرف می‌شود و در این شرایط ما شاهد اتلاف آب و هزینه‌های اقتصادی کلان هستیم.

این کارشناس محیط زیست جایگزینی گونه‌های درختی مناسب را در صورتی مفید دانست که در آبیاری فضای سبز شهری پساب‌ جایگزین آب تصفیه شده شهری شود.

خاکپور با اشاره به آمار ۲۰ تا ۳۰ درصدی اتلاف آب در انتقال و توزیع آن اظهار کرد: طبق آمارها و گزارشهای وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب منطقهای در شبکه های انتقال آب شهری به دلیل قدیمی بودن با اتلاف آب مواجه هستیم.