به گزارشافکارخبر،محمد حقانی با اشاره به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران در دوره جدید، اظهارداشت: این انتخابات نیز همانند انتخابات گذشته خواهد بود و ما بنا داریم دوره جدیدی را در شورای شهر آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: دو گروه اصولگرا و اصلاح‌طلب گزینه‌های مد نظر خود را برای انتخابات آتی مشخص کرده‌اند که در واقع آقایان مسجد جامعی و چمران دو گزینه اصلی تصدی‌گری ریاست شورای شهر تهران هستند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه گزینه‌های دیگری نیز برای ریاست شورای شهر تهران بنا داشتند شرکت کنند، گفت: به هر طریق تجربه و سابقه در امر ریاست حائز اهمیت است و دو فرد اشاره شده هردو دارای این سابقه و مدیریت هستند.

وی گفت: گزینه اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست شورای شهر تهران، احمد مسجد جامعی است و امیدواریم وی در این دوره بتواند رأی بیاورد.

حقانی گفت: رأی اصولگرایان نیز مهدی چمران است و در واقع رأی ورزشکاران شورای شهر تعیین کننده سرنوشت ریاست شورای شهر تهران در این دوره خواهند بود.