به گزارشافکارخبر،پروژه هاب ماهواره ایران به منظور تامین نیازهای ارتباطی شرکت ارتباطات زیر ساخت و در شرایطی که امکان بهره برداری از دیگر بسترهای موجود(فیبر و رادیو وجود ندارد) اجرا شده است که این پروژه امروز در مرکز بومهن تهران به منظور اتصال ۲۸۰ نقطه مخابراتی از طریق ماهواره افتتاح شد.

با نصب و راه اندازی تجهیزات پایانه‌های ماهواره‌ای در نقاط مورد نظر در حداقل زمان ممکن امکان تامین ارتباط هر نقطه در داخل و خارج از کشور برای شرکت ارتباطات زیر ساخت فراهم می‌شود و این شرکت قادر خواهد بود در اسرع وقت ترافیک هر نقطه را چه در داخل کشور و چه در خارج کشور به شبکه‌های PSPN و PDN کشوری انتقال و خدمات ارائه نماید.

پروژه بهینه سازی شبکه ماهواره‌ای V - set بومهن با هدف استفاده حداکثری از منابع موجود و استفاده بهینه از امکانات ایستگاه ماهواره‌ای بین المللی زمینی بومهن صورت گرفته و در این پروژه با تجهیز بخشی از ایستگاه هاب به تکنولوژی‌های روز و فناوری‌های نوین شبکه قابلیت ارائه سرویس‌های مکالمه و دیتا و یا انتقال ترافیک با هزار و ۵۰۰ پایانه‌های ماهواره‌ای را خواهد داشت.

بر اساس این گزارش؛ هاب شبکه ماهوارهای V-SET بومهمن با بهره گیری از آخرین فناوریهای موجود در امر ارتباطات ماهوارهای و در جهت دسترسی، استفاده بهینه از پهنای باند فضایی و کاهش هزینه بخش فضایی استفاده از تکنیکهای موثر کد کدینگ برای افزایش سرعت انتقال و کاهش هزینههای تجهیزات و پهنای باند دارای قابلیتهای استفاده از تکنیک پرش فرکانسی برای استفاده موثر و حداکثر از پهنای باند اختصاصی، قابلیت ارسال همزمان بر روی ۵ ماهواره مختلف، قابلیت ارائه سرویس به پایانههای متحرک، قابلیت ایجاد شبکه مجازی و... است.