به گزارشافکارخبر،سید علی حسینی مدیر ندامتگاه قزلحصار با بیان اینکه سیاستهای درون سازمانی نقش بسزایی دراصلاح و تربیت مددجویان دارد گفت: یکی از سیاستهای مهم در اصول زندانبانی اسلامی اصلاح و عدم بازگشت مجدد مددجویان به زندانها است که با اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها می توان به این هدف مهم دست یافت.

وی درخصوص اعمال بخشنامه های ابلاغی مرخصی منجر به آزادی مددجویان گفت: بخشش ۶ ماه از باقیمانده حبس که از سوی ریاست قوه قضائیه بمناسبت ماه مبارک رمضان اعلام شده بود راهکارهای مهم برای آزادی مددجویان است که فرصت بازگشت به کانون گرم خانواده را به آنان می دهد.

حسینی اظهار داشت: این بخشنامه تا آخرین روز ماه مبارک رمضان شامل مددجویانی شد که حبس آنان ۶ ماه و یا کمتر از آن بوده که با برسی بعمل آمده ۳۶۰ مددجو مشمول این بخشنامه شدند.