به گزارشافکارخبر،امیر حسین عساری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ اظهار کرد: با توجه به وجود آفت مگس سفید که در مناطق مرکزی شهر برای کاهش این آفات و نیز ضرورت حفظ محیط زیست از سوی اداره فضای سبز اقداماتی شامل نصب ۴ هزار و ۵۰۰ نوار و ۴۰۰ بنر چسبی در نواحی ۴ گانه و بوستان رازی در حال انجام است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ با اشاره به اینکه با افزایش گرمای هوا تکثیر مگسهای سفید بیشتر میشود گفت: به همین دلیل طرح مبارزه با مگس سفید تا خنک شدن هوا ادامه مییابد.