به گزارشافکارخبر،«کامل همتی» اظهار کرد: موضوعات انسانی به‌علت پیچیدگی نوع بشر و به تبع آن مسایل اجتماعی ناشی از آن، از جمله موضوعاتی هستند که برای درک جامع باید از منظرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیستی، روانی و مواردی از این قبیل بررسی شوند.

وی ادامه داد: در واقع با نگاه کلی به انسان از مهد پیدایش تاکنون و با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام، متوجه می‌شویم که انسان به سبب فطرت کمال‌گرای خود جهت تعالی همواره به‌دنبال برطرف کردن کمبودها و نیازهایی است که خلاء آن را در درونش حس کند.

این روان‌شناس ادامه داد: نمود اولیه این مسأله را می‌توان در انتخاب بت‌ها به‌عنوان آفریدگار دید، در حالی که با گذر زمان، پیشرفت سریع جوامع، گذر بشر از سنت به مدرنیته و توانایی نداشتن نوع بشر در برطرف کردن آن، این نیاز درونی تغییر شکل یافته و به اشکال دیگری مثل زندگی با حیوانات و جراحی‌های زیبایی ظاهر شده است.

همتی گفت: البته این جریان نیز با توجه به سبک‌های زندگی و شخصیتی متفاوت افراد دارای طیف وسیع و مجزایی است، از سوی دیگر برداشت فرد از خود، مسایل مربوط به عزت‌نفس پائین، خودکم‌بینی و کمال‌گرایی نیز در میزان انتخاب سبک زندگی بسیار تأثیرگذار است.

وی افزود: از بعد زیستی نیز به‌نظر می‌رسد سطح پائین «سرتونین» و سایر موارد دخیل در بروز مسایل خلقی در شکل‌گیری تفاوت‌های جنسیتی بین زن و مرد بی‌تأثیر نیست.

این روانشناس ادامه داد: در واقع اگر بخواهیم از نقطه نظر مسایل فردی نگاهی به این موضوع داشته باشیم باید بگوییم در بسیاری موارد فرد برای کسب رضایت طرف مقابل نسبت به این تغییرات ظاهری اقدام می‌کند، متأسفانه یک مثال آشکار از این مسأله زنانی هستند که احساس می‌کنند مشکلات رابطه‌ای آنان با همسر و طرد شدن‌شان در گرو تغییر ظاهر، نام و مواردی از این قبیل است.

همتی در این رابطه تصریح کرد: از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز مسایلی مثل پیشرفت جوامع، مدرنیته شدن، شکل‌گیری الگوهای جدید، تظاهر و طرد برخی اسامی کهن، چشم و هم‌چشمی‌ها، فعالیت بیش از پیش زنان و پا به عرصه اجتماع گذاشتن آنان نیز در شکل‌گیری این قبیل جریان‌ها دخیل است.

وی افزود: همواره بسیاری از افراد را می‌بینیم که با ورود به دانشگاه و اجتماعات جدید دست به چنین اقدامی می‌زنند و سئوالی که ذهن روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود درگیر می‌کند، این است که چه امری مردان را از این امر مهم باز می‌دارد؟ اما باید در نظر داشته باشیم که مردان به‌علت ویژگی‌های خاص و متمایز روانی، شخصیتی و زیستی نسبت به زنان گرایش کمتری برای تغییر نام دارند.

این روانشناس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر از همان عهد باستان عنصر برتریدهنده مردان قدرت و مسایلی از این دست بوده که امروزه بهصورت شرکت در فعالیتهای رزمی نمود مییابد، در حالی که زنان عنصر برتری را ظاهر خود عنوان میکنند، این در حالی است که زنان با ارتقای وضعیت سلامت جسمانی، افزایش مطالعه و اطلاعات عمومی، همچنین درک موقعیت اجتماعی خود و اینکه میتوانند مانند مردان دکتر، نویسنده، گوینده اخبار و ورزشکار موفقی باشند، میتوانند اعتماد به نفس خود را تقویت کرده و تنها راه خوشبختی و آرامش را تغییرات ظاهری ندانند.