به گزارشافکارخبر،محمود گودرزی با اشاره به انتقادهای مطرح شده در دوسال گذشته به عملکردش در حوزه جوانان گفت: بنده به خاطر کاستی‌ها و کمبودهایی که در حوزه امور جوانان در دو سال اخیر وجود داشت از جوانان عذر خواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: ما انتقادات را می‌پذیریم و امیدواریم با تغییراتی که در حوزه جوانان در حال رخ دادن است بتوانیم کم‌کاری‌ها در این حوزه را جبران کنیم و امیدوار هستیم جوانان از سایه ورزش خارج شوند چراکه جذابیت‌های ورزش و حاشیه‌های آن زیاد است اما نباید جوانان و دغدغه‌های آنها مغفول واقع شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: بنده نمیتوانم به عملکرد خود نمره ای بدهم چون این جوانان و مردم هستند که باید آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند اما انتقادات و کاستیها در این حوزه را میپذیرم.