به گزارشافکارخبر،مجتبی شاکری درباره معماری شهری اظهار داشت: باید در سیما و منظر معماری شهری عنصر ایرانی و اسلامی در آن لحاظ شود.

وی گفت: این موضوع یک بحثنظری دارد و باید دانشگاه‌های مرتبط مدل‌هایی مبنی بر معماری ایرانی و اسلامی ارائه دهند که در چرخه ساخت از این مدل‌ها استفاده شود.

شاکری افزود: بنده در صحن شورای شهر بیشترین تذکر را به سازمان زیباسازی مبنی بر معماری شهر داده‌ام ولی همچنان در مباحثنظری آن لنگ می‌زنیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ‌ در حال حاضر تهران از لحاظ معماری ایرانی و اسلامی بی‌هویت است.

شاکری خاطرنشان کرد: هنوز خط آسمان در شهر تهران مشخص نشده است و هنگامی که از بالا به شهر نگاه می‌کنی به مثابه چاله‌های متعدد است.

وی درباره مسجد ولیعصر نیز اظهار داشت: در مسجدی که در پارک دانشجو در حال ساخت بود شورای شهر ورود پیدا کرد و معماری ساخت آن مسجد اهانت به مسجد بود و هیچ شباهتی به دلیل اینکه گنبد و منارهای در ساخت آن کار نشده بود، به مسجد نداشت و ادامه ساخت آن متوقف شد.