به گزارشافکارخبر،حمید چیت‌چیان درباره احیای دریاچه ارومیه گفت: ستادی برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد و برای اینکه دریاچه ارومیه از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان همکار استفاده شده است.

وزیر نیرو افزود: برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه انجام شده و مجوز ۲۷ اقدام در طول ۱۰ سال برای احیای این دریاچه گرفته شده است. زیرا کاهش آب این دریاچه در حدود ۲۰ سال طول کشید.

وی ادامه داد: ۲ سال است که آب دریاچه ارومیه تثبیت شده و از سال ۹۵ به بعد به مدت ۸ سال امیدواریم سال به سال آب موجود دریاچه افزایش یابد.

چیتچیان با بیان اینکه بخشی از برنامه احیای دریاچه ارومیه مربوط به انتقال آب است که ۳ تا ۵ سال طول میکشد، گفت: انتقال آب از حوزههای مجاور، لایروبی رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه، انتقال پساب شهرهای اطراف به دریاچه، ارتقای بهرهوری آب در بخش کشاورزی میتواند موجب افزایش آب این دریاچه شود.