به گزارشافکارخبر،محمود واعظی وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح هاب ماهواره ای ایران که صبح امروز در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره توسعه خدمات ارتباطی پهناي باند اپراتورها اظهار کرد:امروز هر کدام از اپراتورها که حجم استفاده روزانه آنها افزایش یافته حاصل پیش بینی های ما جهت توسعه است و اگر هر کدام از اپراتور ها درخواست پهنای باند بیشتر بخواهند به آنها ارائه می کنیم.