به گزارشافکارخبر،علی حیدری در پاسخ به این سئوال که تجمیع بیمه‌ها منتفی شده است یا خیر، افزود: در قانون برنامه پنجم ادغام بیمه‌ها با مستثنی شدن سازمان تامین اجتماعی براساس تبصره دو و چهار بند «ب» ماده ۳۸ تصویب شد و چون قانون برنامه نمی‌تواند درباره اموال مردم تصمیم بگیرد، به همین دلیل مجلس در تصویب قانون برنامه پنجم این ملاحظه قانونی و شرعی را رعایت کرد و تبصره‌ای گذاشت که در آن اموال کارگران مستثنی شد.

وی به ابلاغ سیاست‌های کلی حوزه سلامت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در آنجا هم اعمال هر گونه تغییری موکول شده به تدوین قانون، یعنی اگر بخواهند در سیاست‌های کلی سلامت در حوزه ساختار تغییری دهند باید ابتدا به صورت قانون از طریق طرح و یا لایحه در مجلس به تصویب برسد. اما در مجموع بر اساس قانون برنامه پنجم، تامین اجتماعی از ادغام در تجمیع بیمه‌ها مستثنی است.

حیدری تاکید کرد: اما مشخص نیست با اینکه این تبصره‌ها قانونی بوده و صحت دارد، چرا برخی افراد بحثتجمیع را مجددا مطرح می‌کنند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تا وقتی قانون جدیدی نداشته باشیم، با استناد به قوانین قبلی، تامین اجتماعی از ادغام مستثنی است.

وی در واکنش به طرح تحول سلامت نیز، گفت: طرح تحول سلامت یک پکیج و بسته‌ای است که نباید مورد مصادره به مطلوب قرار گیرد و یکسری تغییراتی در حوزه پرداخت‌ها انجام شده که باید نظارت با آنها انجام شود در غیر این صورت در دراز مدت به زیان مردم خواهد بود همچنین به علت اینکه بیمه‌ها، سرمایه‌شان از جیب مردم است بنابراین باید بحث‌های نظارتی و پیشگیری را در طرح تحول سلامت در اولویت قرار دهیم.

به گفته حیدری، مواردی مانند تک شغله شدن پزشکان، خرید راهبردی، راهنماهای بالینی، نظام ارجاع و پزشک خانواده و … بحث‌های نظارتی است که مغفول مانده و به آن توجه نشده است و فقط مواردی اولویت قرار گرفته که معطوف به پرداخت پزشکان، بیمارستان‌ها، مراکز دارویی تشخیص و … بوده است که این موارد در دراز مدت باعثمی‌شود هزینه‌های زیادی شکل گیرد که یا باید دولت پرداخت کند و یا اینکه بیمه‌ها تقبل کنند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: به دلیل محدودیت اعتبارات دولت، این اعتبارات به سمت بیمه‌ها سوق پیدا کرده است؛ در حالی که اگر بحثنظارت انجام می‌ شد، اینگونه نبود ومنابع از بخش عمومی به سمت جامعه هدف هدایت می شد.

وی به صحبت های وزیر بهداشت در مورد اینکه سازمان تامین اجتماعی با بیمه‌ها همکاری نکرده است، اشاره کرد و افزود: بیمه‌ها در طی برنامه طرح تحول سلامت همکاری زیادی با وزارت بهداشت داشته اندبدون اینکه منابع متناسبی را از دولت دریافت کند و وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت، هنر زیادی به خرج نداده و اعتبار خیلی زیادی توسط دولت و مجلس به آنها اختصاص داده شده که آنان نیز آن را هزینه کرده اند.

حیدری با اشاره به اینکه مبلغی از این اعتبار به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است، افزود: ما از محل منابع داخلی خودمان، افزایش هزینه‌های مربوط به اجرای طرح تحول سلامت را پوشش داده‌ایم و تعهداتی که دولت باید انجام می‌داده، عملیاتی نشده است.

نایب رئیس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سئوال که وزارت بهداشت طرح تحول سلامت و کاهش تعرفه و پرداخت از جیب مردم را در بیمارستان‌های تامین اجتماعی اجرایی نمی‌کند؟ گفت: منابعی که برای طرح تحول سلامت هزینه می‌شود، از منابع عمومی و نفت است و مربوط به تمام جمعیت کشور می‌شود. در حالی که متاسفانه در حال حاضر مزیت‌هایی که از محل منابع عمومی در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی ایجاد شده، همان را برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان‌های سازمان ایجاد نکرده‌ایم و این به ضرر کارگران است.

حیدری گفت: در برخی از شهرها وزارت بهداشت اصلاً بیمارستان ندارد و فقط تامین اجتماعی است که بیمارستان دارد و بیمه شدگان تامین اجتماعی و غیربیمهشدگان از آن استفاده میکنند، در حالی که از منابع عمومی در طرح تحول سلامت محروم ماندهاند و این تبعیضی است که در وضعیت کارگران محروم ایجاد شده و آنها نمیتوانند از مزیتهایی که مربوط به همه مردم است، استفاده کنند.