به گزارشافکارخبر،تقویم‌شان خیلی زود به پاییز رسیده و برگ‌ها زرد و خشک درختان چنار ولیعصر زیر پای پایتخت نشینان آواز پاییز می‌خوانند.

آلودگی هوا، تخریب کردن جدول‌ها و عرض کردن خیابان‌ها و هزار دلیل دیگر باعثتا درختان خیلی زود به پاییز برسند.

بازگیر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در این باره می‌گوید: آلودگی‌هایی چون آلودگی‌های هوا و آب، گرم شدن زمین و افزایش رطوبتی که در اطراف درختان وجود دارد باعثشده درختان خیلی زودتر از اینکه فصل تقویمی پاییز برسد برگ‌های خود را از دست دهند.

وی در خصوص بیل و کلنگ‌هایی که در کنار درختان خیابان ولیعصر هر روز با کارگران دست به برهم زدن بتن رنگ و مصالح دور درختان می‌زنند، گفت: تمامی این موارد راه نفس کشیدن ریشه‌های درختان را بسته است و با این اوصاف خزان درختان ولیعصر تنها به خشک شدن درختان آن ختم نشده در مواردی باعثخشک شدن کامل این درختان شده بود که مختاری مدیر عامل شهرسازی و فضای سبز در این باره می‌گوید: وقتی درجه حرارت بالا رود شوکی به درختان وارد می‌شود که همین امر باعثخزان زودرس آن‌ها می‌شود و اگر ساعات آبیاری و زمان آبیاری آن‌ها را کاهش دهیم، مطمئنا این مشکل برطرف خواهد شد، وقتی دیدیم کارگران خیابان ولیعصر با سطل‌هایی مشغول آبیاری این درختان هستند از مختاری مدیر عامل شهرسازی و فضای سبز جویای این مسئله شویم که در این باره می‌گوید: از چهار راه شهید چمران تا میدان ونک تمامی درختان به شکل قطره‌ای آبیاری می‌شود و اگر غیر از این روش آبیاری انجام گیرد کاملا غلط است.

اگر دقت مسئولان ذیربط در مراقبت از درختان و فضای سبز همراه باشد مطمئنا خزان زود هنگام درختان خیابان ولیعصر را در بر نمیگرفت.