به گزارشافکارخبر،محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اظهار داشت: از طریق رسانه‌ها در جریان اعلام رضایت خانواده شهید خلیلی از قصاص قاتل فرزندشان قرار گرفتم و اولیای‌دم هنوز به طور رسمی نظر خود را به مرجع قضایی اعلام نکرده‌اند.

وی ادامه داد: تا پیش از این، هیچ صحبتی مبنی بر اعلام رضایت خانواده شهید خلیلی مطرح نشده بود و آنها چنین مطلبی را با ما در میان نگذاشته بودند.