به گزارشافکارخبر،در مبانی کلیات طب سنتی ایران آمده است که بهترین ماست, ماستی است که از شیر تازه گاو تهیه شده باشد. طبیعت ماست سرد و تر است و هر مقدار که ترش تر و رقیق تر باشد, سردی و تریش افزایش پیدا می‌کند.

- ماست موجب کاهش تشنگی و افزایش رطوبت بدن می‌شود.

- ماست نسبت به دوغ ارزش غذایی بیشتری دارد چرا که چربی آن بیشتر است.

- ماست دیر هضم است و خلط خام تولید می‌کند به همین دلیل برای سرد مزاجان و افرادی که دارای معده سردی هستند, زیان بار است.

- ماست را می‌توان یک غذای کامل برای میان وعده‌ یا وعده‌های غذایی در تابستان به حساب آورد.

- زیاده روی در مصرف ماست باعثتشدید دردهای مفصلی افراد سرد مزاج می‌شود.

- برای رفع دردهای مفصلی ناشی از ماست, مربای زنجبیل بسیار مفید است.

- از مصرف همزمان ماست با غذاهای گوشتی باید به شدت پرهیر کرد.

- مصرف آن در تب های عفونی ضرر دارد.

خواص دوغ

- طبیعت دوغ دوم سرد و تر بوده و تری در آن غلبه دارد.

همچنین در مبانی کلیات طب سنتی ایران نیز چنین آمده است که ماستی که با اندک آب در خیک یا غیر آن حرکت داده و بر هم زده چربی آن را که کره می‌گویند.

- بهترین آن دوغ تازه ماست شیر گاو است که چربی آن را کامل گرفته باشند.

- مصرف دوغ موجب تسکین جوشش خون شده و در گرم مزاجان باعثتقویت نیروی جنسی گرم مزاجان است.

- دوغ تسکین دهنده تشنگی و التهاب معده و کبد است.

-دوغ چاق کننده بدن و اشتها آور است.