گروه اجتماعی- عضو مجمع نمایندگان تهران اظهار داشت: یکی از بزرگترین نقاط ضعف تهران در برابر وقوع زلزله، بافت فرسوده است که می تواند منجر به فاجعه شود.

اسماعیل کوثری با بیان این مطلب بهافکارخبرگفت: از چند سال گذشته اقداماتی به منظور آمادگی در برابر زلزله در تهران انجام شده اما کافی نیست.

وی بیان کرد: در چند سال گذشته شهرداری تهران اقدامات و برنامه هایی را به منظور ارتقاء آمادگی در برابر زلزله مانند ایجاد سوله های بحران و تجهیز آنها و… انجام داده که قابل تقدیر است اما باید گفت با توجه به گستره تهران و جمعیت آن کافی نیست.

وی افزود: بر اساس پیش بینی کارشناسان داخلی و خارجی وقوع زلزله در تهران محتمل است زیرا پایتخت بر روی ۲ گسل شمال تهران و ری واقع شده که فعال شدن هر کدام می تواند منجر به حادثه ای بزرگ شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سال های گذشته ساخت و سازهایی بر روی محدوده گسل های زلزله خیز تهران انجام شده که اکنون نمی توان چاره ای برای آنها اندیشید زیرا تخریب آنها دارای تبعاتی است و وجود آنها نیز در صورت وقوع زلزله می تواند خسارات جبران ناپذیری را برجای گذارد.

وی بیان کرد: امیدواریم که زلزله تهران به این زودی ها اتفاق نیافتد اما میزان خسارت ها و تلفات رابطه مستقیمی با شدت زمین لرزه دارد هرچند اگر ساخت و سازها بر اساس استانداردها انجام شود به حتم از میزان خسارات ها نیز کاسته خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: از وقوع زلزله با سایر بلایای طبیعی نمی توان پیشگیری کرد اما با استفاده از تجهیزات روز دنیا می توان پیش بینی های لازم را انجام داد و با برنامه ریزی از میزان خسارت ها و تلفات کاست.
وی گفت: یکی از بزرگترین نقاط ضعف تهران در برابر وقوع زلزله، بافت فرسوده است که می تواند منجر به فاجعه شود.

وی ادامه داد: در سال های گذشته شهرداری اقداماتی به منظور نوسازی این بافت انجام داده که با توجه به محدودیت منابع، این کارها کافی نبوده و در بسیاری از مناطق شهر شاهد وجود این بافت هستیم.

کوثری اظهار داشت: برای پیشگیری از فجایع انسانی هنگام وقوع زلزله، دولت و شهرداری باید به کمک یکدیگر نسبت به نوسازی این بافت کمک کرده و این مهم را در اولویت برنامه های خود قرار دهند زیرا اکنون بسیاری از املاک موجود در این بافت هیچ گونه مقاومتی در برابر زلزله احتمالی تهران نداشته و می تواند منجر به آسیب دیدن تعداد فراوانی از همشهریان شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به پیش بینی ها در مورد وقوع زلزله در پایتخت ضرورت دارد تا دولت هرچه سریعتر برنامه های پیشگیرانه در برابر تبعات زلزله و همچنین تجهیز سوله های مدیریت بحران و... را در راس کارهای خود قرار دهد و به یاری شهروندان تهرانی بشتابد.