به گزارشافکارخبر،اواخر بهمن ماه سال گذشته نیروهای شهرداری حین پاکسازی حاشیه خیابان تهران نو متوجه وجود جسد پسر جوانی در دخمه کنار خیابان شدند.

با اعلام موضوع تحقیقات برای شناسایی هویت جسد و علت مرگ آغاز شد و با حضور تیم جنایی در محل، پزشک قانونی با معاینه جسد اعلام کرد بیش از ۴۸ ساعت از مرگ مرد جوان می گذرد و علت مرگش نیز خفگی است.

با اعلام مرگ مرد ناشناس جسد برای شناسایی هویتش به پزشکی قانونی منتقل شد.

در حالیکه تحقیقات برای شناسایی قاتل ادامه داشت مشخص شد مقتول " جواد " ۳۲ ساله است که سابقه حمل مواد مخدر دارد.

در همین حال ماموران پلیس آگاهی متوجه رفت و آمدهای مشکوک به دخمه معتادان شده و موفق شدند سه متهم که مقتول را می شناختنتد شناسایی و دستگیر کنند.

متهمان در جلسه بازپرسی در مورد قتل با قبول حضور در درگیری قتل را به گردن " رسول " انداختند.

" رضا " ۲۹ ساله یکی از متهمان ادعا کرد آن روز با " رسول " و دو نفر دیگر در دخمه مشغول کشیدن شیشه بودیم که " جواد " بدون اجازه وارد آنجا شد. " رسول " از او خواست دخمه را ترک کند اما مقتول بدون توجه مشغول تمیز کردن پایپ شیشه شد. " رسول " که عصبانی شد چند سیلی به او زد و درگیری آغاز شد و من در دفاع از " رسول " چند مشت به سر او کوبیدم و دست و پایش را بستم. ما زودتر از " رسول " از دخمه بیرون آمدیم و آن موقع " جواد " زنده بود.

پس از اعترافات متهم ۲۹ ساله تحقیقات برای شناسایی " رسول " آغاز شد تا اینکه او روز یکشنبه در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.

متهم ۳۵ ساله پس از انتقال به شعبه ششم دادسرای امور جنایی با انکار قتل " جواد " گفت: او بدون اجازه وارد دخمه شد که باید ادب می شد اما من او را نکشتم و ساعتی بعد از درگیری در حالیکه او زنده بود ما دخمه را ترک کردیم.

با بررسی سوابق رسول مشخص شد او سه بار به اتهام زورگیری و سرقت از معتادان دستگیر شده است.

با اعترافات متهمان آنها با دستور محسن مدیر روستا بازپرس جنایی بازداشت شدند.