به گزارشافکارخبر،بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در این آزمون تعداد ۳ هزار و ۱۰۲ نفر پذیرفته شده اند که تعداد پذیرفته شدگان نسبت به سال گذشته ۵.۸ درصد بیشتر بوده است.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در این آزمون ۱۴ هزار و ۸۶۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۰۱نفر در جلسه آزمون حاضر شدند و تعداد ۷ هزار و ۶۲۳نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

گفته میشود؛ در اولین زمان ممکن کارنامه نهایی چهل و دومین دوره آزمون دستیاری در اختیار همه کسانی که انتخاب رشته کرده اند قرار خواهد گرفت تا از چگونگی وضعیت انتخاب های خود اطلاع کافی پیدا کنند.