به گزارشافکارخبر،در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران، احمد حکیمی پور و مرتضی طلایی به عنوان گزینه های نایب رییسی شورای شهر تهران معرفی شدندد که طلایی با ۱۶ رای توانست به عنوان نایب رییس شورای شهر تهران انتخاب شود.

حکیمی پور در این رقابت ۱۵ رای کسب کرد.

مرتضی طلایی سال گذشته با ۱۷رای پس از دوبار رای گیری به عنوان نایب رییس شورای شهر تهران انتخاب شد .طلایی در سال نخست شورای چهارم با ۲۲ رای این مسئولیت را عهده دار شده بود .