به گزارشافکارخبر،احمد دنیامالی در جریان یکصدوهفتادونهمین جلسه شورای شهر تهران، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت پدر شهیدان(شجاعی‌فر) اظهار داشت: بنده افتخار دارم که در دوران جنگ با این ۳ شهید همرزم بودم.

وی ضمن آرزوی سلامتی برای محمدرضا شجریان، گفت: امیدواریم این استاد آواز هرچه زودتر سلامتی خود را به‌دست بیاورد و از بیمارستان ترخیص شود.

دنیامالی با اشاره به آماره ارائه شده سازمان ثبت‌ احوال در خصوص نرخ ازدواج و طلاق، خاطرنشان کرد: در ۵ ماهه گذشته ۳.۳ ازدواج‌ها رو به افزایش بوده، اما همچنان آمار طلاق نگران کننده است و از هر ۴ ازدواج، یک طلاق ثبت می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی و فرهنگی نیز در افزایش نرخ طلاق و ازدواج مؤثر است، گفت: متأسفانه شرایط فعلی باعث شده نرخ ازدواج کاهش و طلاق افزایش یابد.