به گزارشافکارخبر،مهدی خدا بخش، روانشناس اظهار کرد: طلاق پنهان یا عاطفی به نوعی طلاق و جدایی خاموش اطلاق می‌شود که به لحاظ قانونی و شرعی اتفاق نیفتاده و مرد و زن بنا به ملاحظاتی و به ناچار در زیر یک سقف به ظاهر زندگی می‌کنند ولیکن به شدت سردی روابط و عدم تبادل احساسات و عواطف، احساس نارضایتی همراه با ناامیدی دارند.

وی گفت: طلاق‌های پنهان به دلیل وجود موانع فرهنگی، ارزش، معنوی، موقعیتی و قانونی خاص آشکار نمی‌شوند.

خدابخش تصریح کرد: در واقع طلاق‌های پنهان بدون ابطال ازدواج اتفاق می‌افتد، در واقع زوجین فقط زیر یک سقف با حداقل ارتباط(حتی ارتباط کلامی) بهترین ایام عمر خود را تلف می‌کنند.

این روانشناس خاطرنشان کرد: طلاق پنهان یا عاطفی وضعیتی است که در ظاهر ساختار خانواده حفظ شده ولی در واقع خانواده از درون تهی است، چرا که رابطه عاطفی مثبت میان زوجین از میان رفته و روابط منفی عاطفی جای آن را گرفته است.

وی تاکید کرد: طلاق عاطفی یا پنهان میتواند طیف وسیعی از قهرهای ساده تا بگو مگوهای جدی و درگیریهای فیزیکی و خشونت را دربر بگیرد.