به گزارشافکارخبر،برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تهران در سومین سال از فعالیت شورای چهارم امروز به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه مهدی چمران با ۱۷ رای بیشترین آرا را کسب کرد و دوباره بر صندلی ریاست نشست.

همچنین مسجد جامعی با ۱۳ رای و یک رای هم ممتنع بود.

بر اساس این گزارش، مرتضی طلایی با ۱۶ رای برای دومین سال متوالی نائب رئیس شورای شهر تهران شد. حکیمی پور رقیب وی ۱۵ رای کسب کرد.

قناعتی با ۱۷ رای و پیرهادی با ۱۷ رای منشی هئیت رئیسه شورای شهر شدند. همچنین تندگویان با ۱۴ رای و شجاع پوریان با ۱۴ رای رقبای قناعتی و پیرهادی در این رای گیری بودند.

بر اساس این گزارش، رضا تقی پور با این ۱۶رای برای دومین سال متوالی سخنگوی شورای شهر تهران شد. اسماعیل دوستی رقیب وی ۱۴ رای کسب کرد.