به گزارشافکارخبر،محمدحسین سلیمی جهرمی در چهل و یکمین مجمع عمومی مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور، بیان کرد: آموزش و پرورش با وظایف متعدد و مخاطبان در سطوح مختلف از دانش‌آموزان، معلمین، کارکنان اداری و اولیای دانش‌آموزان به عنوان دستگاه پیش‌رو و از پیشگامان استفاده از فناوری اطلاعات به شمار می‌آید.

وی افزود: از سال ۷۰ و ۷۱ همزمان با اجرای نظام نیم‌سالی – واحدی، فناوری اطلاعات به طور رسمی وارد حیطه وظایف آموزش و پرورش شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش عنوان کرد: در سال ۷۱ حوزه و اسناد آموزشی از این تکنولوژی استفاده کردند و پس از آن ادارات نیز با استفاده از شرایط روز، از این فناوری بهره‌مند شدند.

سلیمی جهرمی بیان کرد: در طی ۲۳ سال گذشته فعالیت‌های آموزش و پرورش با توسعه تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد کرد و همواره با دستاوردهای علمی خود را تطبیق داد.

وی اظهار کرد: از سال ۸۳ به بعد که وارد فضاهای جدی‌تر دولت الکترونیک شدیم، تکالیفی برای همه دستگاه‌های اجرایی تعریف شد و آموزش و پرورش اقدام به تدوین سند توسعه فاوا کرد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با بیان اینکه سند توسعه فاوا یکی از اسناد اصلی است، خاطرنشان کرد: این سند مسیر توسعه را مشخص می‌کند و بهره‌گیری گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تغییر رویکرد نظام آموزش و پرورش به سمت سازمان یادگیرنده و پژوهنده و برخوردار از فرصت‌های آموزشی در محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر دانایی و فرهنگ اسلامی جزو اهداف آمده است.

سلیمی جهرمی تاکید کرد: همچنین بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی مبتنی بر نظام معیار اسلامی نیز در اهداف سند تحول بنیادین آمده است.

وی ادامه داد: نگاه کلان به فناوری‌های نوین در آموزش و پرورش شامل پنج حوزه زیرساخت‌ها، محتوا، آموزش دانش‌آموزان، فرآیند یاددهی و یادگیری مدیریت و اجرا می‌شود.

رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با اشاره به ایجاد شبکه ملی مدارس آموزش و پرورش، عنوان کرد: باید فضای یاددهی و یادگیری الکترونیکی باشد و مبتنی بر اهداف کلان نظام آموزشی کشور قرار گیرد و زمینه تقویت و تعمیق ارزشهای اسلامی، آموزشهای رسمی و پژوهش خلاقیت و نوآوری، تولید دانش و تبادل را دربر بگیرد.