به گزارشافکارخبر،رسول دیناروند با بیان اینکه متاسفانه در عطاری‌ها کالاهای غیرمجاز عرضه می شود، اظهار داشت: عطاری یک فروشگاهی است که حق ندارد هیچ دارویی را فروش داشته باشد.

وی گفت: در عطاری ها نباید داروهای گیاهی، شیمیایی و داروهای مخدر وجود داشته باشد و فروش داشته باشد.

دیناروند افزود: عطاری فروشگاهی است که می تواند گیاهان دارویی موثر و بی خطر را عرضه کند اما متاسفانه برخی عطاری ها پا را فراتر گذاشته اند.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: البته در همه استان ها دستورالعمل بازرسی داریم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی نیز با آنها برخورد می کنند و در اکثر استان ها خوشبختانه عملکرد خوبی داشته ایم و دانشگاه ها توانسته اند ساماندهی کنند.

دیناروند گفت: دراستان تهران نیز باید نظارت ها توسط دانشگاه ها تقویت شود و برنامه ریزی ها برای نظارت بیشتر در اولویت دانشگاه ها قرار بگیرد.