به گزارشافکارخبر،احمد حکیمی‌پور در جریان یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و پس از برگزاری انتخابات هیات رییسه، در تذکری با اشاره به ضرورت تبعیت از نظر جمع، اظهار کرد: ما تسلیم اکثریت آرا هستیم اما در موضوع کارآمدی شورای شهر در سال سوم نقطه نظراتی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه شورای شهر یک کلیت واحد است و همه باید کمک کنیم که اعضا همدل و همراه، ماموریت های خود را دنبال کنند، گفت: متاسفانه نتیجه انتخابات به شکلی است که حواشی ایجاد می‌کند اما تقاضا می‌کنم در ادامه کارها به نحوی دنبال شود که همه اعضا در امور سهیم باشند و یکپارچگی مطلوب ایجاد شود.

حکیمی‌پور با بیان اینکه فضای دو قطبی شورا در دو سال گذشته از کارآمدی این نهاد کاسته است، خاطرنشان کرد: این فضا شاید به نفع جوهای سیاسی و رسانه‌های خبری در بیرون شورا باشد اما قطعا به ضرر شورا خواهد بود.

این عضو شورای شهر تهران همچنین در حاشیه جلسه علنی امروز اظهار کرد: انتظار این بود همان گونه که در سال نخست، بنده به نفع نامزد اصولگرایان برای نایب رییس کنارهگیری کردم، امسال هم که اکثریت هیئت رییسه از اصولگرایان انتخاب شد، برای انتخاب نایب رییس یا دو منشی جلسه چنین اقدامی صورت میگرفت اما اصولگرایان تلاشی برای یکدستی شورا نکردند.