در انتخابات سومین سال دوره چهارم مسجدجامعی ۱۳ رای آورد و یکی از اعضا نیز رای سفید داد. گفتنی است در رای گیری نایب رئیسی نیز مرتضی طلایی با ۱۶ رای در مقابل احمد حکیمی پور با ۱۵ رای برنده شد و همچنان نایب رئیس باقی ماند.

کد خبر: 443209