به گزارشافکارخبر،در فضای مجازی به نقل از مهدی چمران رییس شورای شهر تهران شایع شده که وی وقوع زلزله در تهران را پیش بینی کرده است که رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه امروز شورا افزود: اساسا هنوز علم بشری به این قدرت از پیش بینی نرسیده است که بتواند زمان دقیق وقوع زلزله را پیش بینی کند.

وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه به نقل از شما در فضای مجازی منتشر شده که چمران در شبکه خبر وقوع زلزله امروز تهران را پیش بینی کرده است، گفت: با هیچ رسانه ای در این خصوص مصاحبه نداشته ام و این موضوع کذب است.

چمران در پایان افزود: البته وقوع زلزله یک امر طبیعی است و مردم و مسئولین همواره باید برای مقابله با این بحران آمادگی داشته باشند.