به گزارشافکارخبر،حسین درویشی با اعلام این خبر، افزود: سیل و آب‌گرفتگی در پنج شهرستان استان‌های اردبیل، زنجان، سمنان، گیلان و گلستان رخ داده است.

وی اظهار کرد: بر این اساس خدمات امدادی لازم به ۶۵ تن از متاثران از سیل و آب‌گرفتگی ارائه شده است.

سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با اعلام بهکارگیری ۱۱ تیم شامل ۴۵ امدادگر و نجاتگر برای خدمترسانی به متاثران از سیل و آبگرفتگی، گفت: بهعلاوه آب از ۱۵ واحد منزل مسکونی در بیلهسوار تخلیه شده است.