به گزارشافکارخبر،حمیدرضا جلایی‌پور با حضور در دادسرا و اخذ آخرین دفاع با توجه به قرار تأمین سابق‌الصدور آزاده شده است.

حمیدرضا جلاییپور، پیش از ظهر امروز به دادسرا احضار شده بود.