به گزارشافکارخبر،معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور اظهار کرد: به منظور ارتقاء وضعیت شغلی محیط با‌نان در سازمان محیط زیست تدابیر حمایتی خاصی در اولویت قرار گرفت که لحاظ شدن ۳ هزار امتیاز سختی کار برای افراد شاغل در این حوزه، از نمونه های آن به شمار می رود.

وی افزود: امتیاز سختی کار مورد اشاره، به تدریج در کلیه استان های کشور اجرایی می شود که بطور یقین در بهبود وضعیت محیط با‌نان موثر خواهد بود.

ابتکار گفت: دستورالعمل کیان حفاظت از محیط زیست نیز با همکاری مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و نا‌جا بطور مشترک تنظیم و ابلاغ شده و درحال حاضر آماده اجرایی شدن است.

رئیس سازمان محیط زیست کشور بیان کرد: از لحاظ قانونی حمایت ها از محیط‌‌‌ بانا‌ن مطلوب و کافی به نظر می رسد و باید در نظر داشت که فعالان این بخش ضابطین قضایی محسوب می شوند که باید در حوزه مقابله با شکارچیان غیر مجاز در چارچوب های تعریف شده قانونی عمل کنند.

ابتکار یادآور شد: اقدامات حمایتی از محیط بانان محیط زیست درآینده نیز استمرار خواهد داشت.