به گزارشافکارخبر،سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مشمولان واجد شرایط بیمه ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: تمامی هموطنان خارج از کشور اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل که فاقد هرگونه نظام بیمه ای نزد سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق ها هستند و امکان حضور و انعقاد قرارداد بیمه برایشان در ایران میسر نیست مشمول این بیمه می شوند.

وی با اشاره به نحوه ارائه تقاضا از سوی متقاضیان افزود: متقاضی و یا وکیل قانونی وی، درخواست خود را مطابق با فرم مربوطه ارائه می دهد تا در دبیر خانه شعبه ثبت شود چنانچه متقاضی در ایران حضور ندارد وکیل قانونی وی با ارائه وکالت نامه قانونی(تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی کشور) و یا وکالت نامه ای که به تایید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشورمحل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کند.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص شرایط پذیرش درخواست منقاضی گفت: حداکثر سن پذیرش تقاضا برای زنان و مردان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال و حداقل سن ۱۸ سال تمام است.

وی ادامه داد: چنانچه سن متقاضی از ۵۰ سال بیشتر باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

نصیری در خصوص متقاضیان زیر ۱۸ سال سن تصریح کرد: اگر متقاضی زیر ۱۸ سال سن دارای گواهی رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح باشد در صورت تمایل می تواند مشمول این بیمه قرار گیرد.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان گفت: درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا ، حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند ، برای پذیرش درخواست ، از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود .