به گزارشافکارخبر،اردیبهشت ماه سال‌جاری دختری با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای‌ ادعا کرد در سایت همسریابی فریب یک مرد جوان را خورده است و خواستار پیگیری و دستگیری وی در این شبکه مجازی شد. خیلی زود سرنوشت‌های مشابهی از سوی زنان و دختران زیادی پیش‌روی دادیار شعبه دوم دادسرا قرار گرفت. فریب خوردگان ادعای عجیبی داشتند. آنها می‌گفتند در یکی از سایت‌های همسریابی با مرد جوانی آشنا شدند که خود را فیزیکدان معرفی کرده است و با جلب اعتماد آنان با ادعای اینکه محلولی برای براق شدن طلاها ساخته است طلاهایشان را بی‌آن‌که بفهمند به سرقت برده است. یکی از این دختران به دادیار پرونده گفت: وقتی با علی آشنا شدم او خود را فارغ‌التحصیل رشته فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد و کارخانه دار معرفی کرده و گفت که شرایط و موقعیت خانوادگی و اجتماعی خوبی دارد و عکسش نیز نشان‌دهنده برازنده بودن وی بود. به همین خاطر وقتی خواست تا همدیگر را ببینیم استقبال کردم بی‌آن‌که بدانم گرفتار چه تبهکاری شده ام.

در نخستین برخورد علی خیلی مؤدب بود و با رفتارهایش و صحبت‌هایی که از قبل داشتیم به او اعتماد کرده بودم در قرارمان گفت یک محلول شیمیایی ساخته است که طلاها را براق می‌کند و جرم آنها را می‌گیرد و مانند اولشان نو می‌شوند وقتی می‌خواستیم از هم خداحافظی کنیم در خودرو گفت طلاهایم را در محلولی که در یک قوطی بود بیندازم و تا یک هفته از باز کردن در امتناع کنم و پس از یک هفته معجزه این محلول را ببینم. وی افزود: من که از این موضوع خوشحال شده بودم طلاهایم را به او دادم و صدای افتادن آنها را در قوطی فلزی شنیدم و سپس بعد از ریختن محلول، در قوطی را بست و به من داد اما در کمال ناباوری پس از یک هفته وقتی در قوطی را باز کردم به جای طلاهایم چند عدد میخ در آن دیدم و این موضوع بسیار شوکه‌ام کرد. این دختر ادامه داد: پس از آن هرچه با علی تماس گرفتم تلفن را جواب نمی‌داد و دیگر هیچ خبری از او ندارم و خواهان پیگیری و دستگیری این مرد شیاد هستم. با ادعاهای مشابه دختران جوان، ردیابی این فیزیکدان شیاد در دستور کار پلیس فتای تهران قرار گرفت تا زوایای پنهان آن آشکار شود.

تجسس‌های پلیسی نشان داد این مرد به بهانه خواستگاری از دختران با آنان در سایت همسریابی دو همدم دوست شده و پس از اعتماد‌سازی دختران را فریب داده و با سرکیسه کردن آنها پول میلیونی به جیب می‌زند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها، پلیس فرضیه فعالیت مجدد این مرد را در همان سایت در دستور کار خود قرار داد و همزمان به ردیابی شماره تلفن همراه وی پرداخت. بررسی‌های پلیسی نشان می‌داد صاحب سیمکارت ایرانسل شخص دیگری است اما با ردیابی‌های تخصصی شماره تلفن همراه خواستگار دروغین به دست آمد. همزمان با اقدامات پلیسی نیز دختر فریب خورده با کمک و همکاری کارآگاهان در سایت همسریابی خواستگار کلاهبردار را شناسایی کرد و با او یک قرار صوری گذاشت. مرد ۴۰ ساله که گمان می‌کرد طعمه‌اش را به دام انداخته است خودش از سوی پلیس غافلگیر و دستگیر شد. بنابر این گزارش، مرد کلاهبردار راهی زندان شد تا پرده از زوایای پنهان دیگر آن برداشته شود. رسیدگی به این پرونده همچنان از سوی پلیس ادامه دارد.

هشدار قاضی

دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اشاره به این پرونده به شوک گفت: دختران جوان باید مراقب چنین شیادانی در سایتهای همسریابی باشند چرا که این دختران با نیت خالصانه و پاک وارد این محیط میشوند بیخبر از اینکه بدانند دامهایی از سوی سودجویان برایشان پهن شده است. وی همچنین ادامه داد: دختران نیز نباید فریب ظاهر و رفتارهای یک فرد را بخورند و باید همواره مراقب باشند و خانوادهشان را در جریان رابطهشان قرار دهند چرا که با هشدار و آگاهی میتوانند از این کلاهبرداریها پیشگیری کرد تا شاهد چنین پروندههایی در دادسرا نباشیم.