گروه اجتماعی

، فاطمه رهبر نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو باافکارخبربا اشاره به آخرین وضعیت پرونده زمین خواری در لواسان، رودبار قصران، اوشان، فشم و میگون در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: ما در حال پیگیری این پرونده هستیم که مستنداتی به دست ما رسیده و باید کار کارشناسی بر روی آنها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مستندات مذکور در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان، رودبار قصران، اوشان، فشم و میگون و حریم رودهای این مناطق و زمین خواری و رودخانه خواری در این مناطق است، گفت: در همین راستا تصمیم داریم در روزهای آینده مجددا بازدیدی از این مناطق داشته و از نزدیک ضمن صحبت با مسئولین محلی و مردم منطقه، گزارشی تهیه کنیم. رئیس کمیته بررسیهای ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر چند بر اساس تصاویر منتشر شده از این مناطق، تخلفات صورت گرفته محرز است چرا که افراد در داخل رودخانه و یا حریم اراضی ملی ساخت و ساز کردند اما ما برای تهیه گزارش جامع تصمیم داریم تا حضورا از منطقه بازدید داشته باشیم.

رهبر با بیان اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون از جمله محمدعلی پور مختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این بازدید حضور خواهند داشت، افزود: بر اساس گزارشات و مستندات واصله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اقدامات غیرقانونی در این مناطق ورود کرده است و تا احقاق حق و برخورد قاطع با متجاوزان پیگیر این پرونده خواهیم بود.

وی با بیان اینکه احتمالا از مسئولین محلی جهت حضور در کمیسیون و پیگیری پرونده دعوت کنیم، گفت: این پرونده در حال پیگیری و تکمیل شدن است و قرار شده تا مستندات دیگری از تخلفات صورت گرفته در این مناطق به پرونده الحاق شود.