به گزارشافکارخبر،سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران جوان اظهارکرد: با بازگشایی مدارس طبق برآورد هر ساله پلیس پیش بینی افزایش ترافیک ۲۵ تا ۳۰ درصدی شده است و برای تسهیل در امر ترافیک از ۱۰۰ درصد توان پلیس استفاده خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: با شناسایی نقاط مشکل آفرین در امر ترافیک به خصوص اطراف مدارس ماموران ما ضمن مستقر در معابر، نکات آموزشی و تذکرهای ارشادی را به شهروندان، دانش آموزان و رانندگان گوشزد می کنند.

جانشين رئيس پليس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ به برخورد با رانندگان متخلف اشاره كرد و گفت: با تخلفات كه باعث كندی ترافيك شود ماموران ما برخورد می كنند و ضمن اعمال قانون نسبت به جابجايی وسيله نقليه به پاركينگ اقدام می كنند؛ البته با نظارتی كه پليس دارد به دنبال پيشگيری از تصادفات و بهبود در امر ترافيك است.