به گزارشافکارخبر،سیدمرتضی طباطبایی که به همراه حاجی‌بیگی مشاور رئیس سازمان انتقال خون کشور برای بازدید از اهدای خون خبرنگاران و مدیران خبرگزاری تسنیم در این خبرگزاری حضور یافته بودند، از اینترنتی شدن اهدای خون شهروندان کشور خبر داد.

طباطبایی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و امکانات در سازمان انتقال خون عنوان کرد: بیشتر کمبودها برای آن است که ما باید از نیروهای انسانی این سازمان به روش بهینه‌تری استفاده کنیم بنابراین اگر این مقوله میسر شود حتی نیروی مازاد نیز خواهیم داشت.

وی درباره برنامه‌های بهینه‌کردن پزشکان و کادر سازمان انتقال خون بیان کرد: بر این اساس به روش ثبت اینترنتی اهدای خون را ایجاد خواهیم کرد تا افراد بر اساس زمان‌های خالی آنان و همچنین آمادگی نیروهای سازمان انتقال خون بتوان اهدای خون بهینه‌ای از شهروندان کشور انجام دهیم.

مدیر کل انتقال خون تهران در خاتمه، خاطرنشان کرد: بنابراین در سایت اهدا کنندگان خون که لینگ آن در سایت رسمی انتقال خون نیز گذاشته خواهد شد به زودی اهدای خون اینترنتی میسر خواهد شد.