به گزارشافکارخبر،سردار اسکندر مؤمنی در همایش پلیس پیشگیری ناجا که به منظور آموزش آیین دادرسی جدید برگزار شده بود با اشاره به اهمیت رویکرد اجتماعی در نیروی انتظامی و سهیم کردن مردم در تأمین امنیت اظهار کرد: امنیت مردم محور یکی از دلایل اصلی تشکیل این جلسات است و با توجه به اینکه امنیت یک محصول اجتماعی است و پلیس بیشترین سطح تماس با مردم را دارد باید بر اهمیت موضوع رویکرد اجتماعی پلیس واقف باشیم.

وی تشکیل پلیس افتخاری را یکی از نمودهای رویکرد اجتماعی پلیس و اولویت داشتن این رویکرد در نیروی انتظامی دانست و گفت: تاکنون ۲۰ هزار پلیس افتخاری جذب این نیرو شده‌اند و ۳۷ هزار نفر نیز در مراحل پایانی جذب قرار دارند.

جانشین فرمانده ناجا بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمانی را اعتماد مردم به آن سازمان عنوان کرد و گفت: رویکرد اجتماعی در نیروی انتظامی امروز یک انتخاب نیست بلکه یک اجتناب ضرورت‌ناپذیر است و ما برای انجام مأموریت‌های خود هیچ چاره‌ای جز تقویت این رویکرد نداریم.

مومنی با بیان این‌که اقتدار در نیروی انتظامی به هیچ وجه منافاتی با ادب و حفظ کرامت انسانی مردم ندارد، خاطر‌نشان کرد: باید توجه داشت که وظیفه پلیس اجرای مقتدرانه قانون در جامعه است ولی قطعاً این اقتدار زمانی که با رعایت کرامت آحاد جامعه همراه شود تأثیرگذاری بیشتری دارد.

وی با تأکید بر اهمیت امنیت در تمام جوامع بشری، توسعه در تمامی ابعاد آن را در گرو امنیت برشمرد و گفت: باید توجه داشت که امنیت در جامعه باعثتوسعه و حتی ایجاد عدالت می‌شود و بدون وجود امنیت در جوامع، توسعه امکان‌ناپذیر است.

جانشین فرمانده ناجا خاطر‌نشان کرد: خوشبختانه کشور ما، علی‌رغم ناامنی‌های گسترده در کشورهای غرب و شرق‌مان، ‌ از امنیت سطح بالایی برخوردار است و ما باید قدردانی رهنمودهای رهبری و تلاش نیروهای نظامی و امنیتی کشورمان باشیم.

مومنی در پایان با تأکید بر اهمیت موضوع آموزش برای پلیس گفت: با توجه به اینکه ماموریتهای پلیس در طول ۲۴ ساعت و تمامی روزهای سال ادامه دارد و حتی برای لحظهای قابل توقف نیست باید روزآمدی و آموزش در تمامی سطوح این نیرو را مد نظر قرار دهیم چرا که متخلفان و مجرمان با بهرهگیری از تکنولوژی و آموزشهای روز به دنبال جلو افتادن از پلیس هستند.