به گزارشافکارخبر،علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، اظهار داشت: تا کنون ۱۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۱۳۹ دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تعداد دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی را ۷ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۶۱۴ نفر برشمرد و افزود: ۲ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۷۰ نفر در دوره اول متوسطه و یک میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸ نفر در مقطع متوسطه دوم ثبت‌نام کرده‌اند.

زرافشان در ادامه به تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در مقطع پیش دبستانی اشاره کرد و افزود: ۲۲۲ هزار و ۶۸۰ نفر تا روز نهم شهریور ماه در این مقطع ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۵۸ هزار و ۷۶۷ دانش‌آموزان نیز در مدارس استثنایی ثبت‌نام شده‌اند، گفت: از تعداد کل دانش‌آموزانی ثبت‌نام شده، یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۲۹ نفر در مدارس غیر دولتی ثبت‌نام کرده‌اند.

زرافشان با بیان اینکه تعداد محدودی دانش‌آموز در مقاطع اول و دوم متوسطه به دلیل تجدیدی هنوز ثبت‌نام نکرد‌ه‌اند، خاطر نشان کرد: تکلیف این افراد بعد از اعلام نتایج امتحانات شهریور مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: برخی دانشآموزان نیز به علت جابهجایی منزل در شهر یا از استان به استان دیگر هنوز در مدارس ثبتنام نکردهاند که مطابق آییننامه تا روز آخر شهریور میتوانند ثبتنام کنند و مشکلی برای تحصیلشان وجود ندارد.