به گزارشافکارخبر،رسیدگی به این پرونده چندی پیش با شکایت مردی در رابطه با فروش قطعه زمین او با سندسازی آغاز شد. همزمان با تشکیل پرونده قضایی، جستجوی پلیس در این باره آغاز شد تا این که ماموران ردپای دو مرد را به دست آوردند که نشان می داد شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از راه این نوع کلاهبرداری به دست آورده اند. متهمان تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند تا این که چند روز پیش آنها دستگیر شدند و پول فروش زمین که در حساب یکی از آنها بود، مسدود شد.

سرهنگ مراد جعفری، جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان در این باره گفت: تحقیقات نشان می داد مرد کلاهبردار با ترفند یک سری کپی از اسناد زمین تهیه کرده و با جعل و کلاهبرداری سند المثنی برای زمین گرفته است، سپس با پرداخت مبلغی پول به یک کارتن خواب، او را به جای مالک اصلی جا زده و به کمک وی، زمین را فروخته است و پول را به حساب دوستش واریز کرده بود.