به گزارشافکارخبر،پرویز سروری درباره انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران، اظهار داشت: انتخابات در فضایی کاملاً سالم، دموکراتیک و مبتنی بر نظر نمایندگان صورت گرفت اما از برخی همکارانم که دموکراسی را به رنگ سیاه و سفید تقسیم کرده‌اند، گله دارم.

وی ادامه داد: از نگاه این دسته از همکاران، اگر دموکراسی به‌نفع آنها باشد سفید و اگر به‌نفع آنها نباشد بد و سیاه است. ما توقع نداشتیم که چنین موضع‌گیری‌هایی برای انتخابات بدون حاشیه و در کمال آزادی هیئت رئیسه، صورت گیرد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان " ما از قبل هم شاهد سم‌پاشی‌هایی از سوی برخی افراد در شورای شهر بودیم " تصریح کرد: برخی از دوستان ورزشکاران را به باد توهین و تحقیر گرفتند و موضوعاتی مطرح کردند که فضای انتخابات را از مسیر اصلی خود خارج کنند.

وی گفت: اما انتخابات در یک مسیر کاملاً آزاد و روشن حرکت کرد، البته برآورد ما هم این بود که چنین اتفاقی رخ خواهد دارد ولی فکر میکنم همه باید به ملزومات دموکراسی تن بدهیم و صلاح نیست هرجا با موفقیت مواجه نشدیم همه حرکتهای شکل گرفته را با تشکیک مواجه کنیم.