به گزارشافکارخبر،سیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: از پانزدهم شهریور ارائه تمام تأییدیه‌های تحصیلی فقط از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت می‌گیرد.

وی افزود: در اجرای تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و دفاتر پیشخوان دولت در راستای صدور تأییدیه تحصیلی این دفاتر در سراسر کشور با تجهیز امکانات لازم، آماده ارائه خدمات هستند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خطاب به متقاضیان صدور تأییدیه تحصیلی گفت: از تاریخ ۱۵ شهریور صدور تأییدیه تحصیلی صرفاً از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور انجام میشود و از مراجعه به دفاتر پستی خودداری شود.