به گزارش افکارخبر، اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست شورای شهر تهران، گفت: انتخاب مجدد مهدی چمران به عنوان رئیس شورای شهر تهران نشان از وحدت کلمه جریان اصولگرای این شورا است.

وی افزود: وقتی گروهی بر عقیده خود استوار است و تمامی اعضای آن بر این عقیده پافشاری می‌کنند و بر سر آن به وحدت می رسند، قدرتی پیدا می کنند که دیگران را هم جذب عقیده و منش خود می‌کنند.

شاکری با بیان اینکه انتخاب مجدد چمران نمونه خوبی برای وحدت تمامی جریانات اصولگرا در ادامه کار است، گفت: در نظر گرفتن ارزش‌ها و اصول نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان محور مشترک فعالیت و انجام خدمت، وحدت کلمه‌ای را بوجود می‌آورد که همه باید به آن پایبند باشند و از خواسته‌های فردی و اقدامات مقطعی خودداری کنند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: انتخاب مجدد مهدی چمران به عنوان رئیس شورای شهر تهران نمونه خوبی برای وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است و می‌تواند این روش در انتخابات بعدی مصداق پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست شورای شهر تهران بدون هیچ حاشیهای، گفت: در شورای شهر این وسعت نظر وجود دارد که از توان تمام اعضای شورا برای خدمتگذاری بیشتر استفاده شود.