به گزارشافکارخبر،مهندس سولماز چوبکی میافزاید: به مصرف کنندگان توصیه میشود که ضمن آنکه از مصرف زیاد نمک جداً خودداری کنند، از نمکهای تصفیه شده خوراکی یددار استفاده کنند. مصرف کنندگان میتوانند نمکهای خوراکی یددار را از فروشگاههای معتبر خریداری و توجه کنند که نمک هایی که به عنوان نمک دریا و سنگ نمک در عطاریها و مراکز دیگر به فروش میرسند مورد تأیید این سازمان نیستند و به دلیل ناخالصیهای فراوان صدمات بسیاری را به دنبال دارد. چوبکی یادآور می شود: حتماً به موارد قید شده روی بستهبندی محصول، از جمله تاریخ مصرف، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، لوگوی سازمان غذا و دارو و نیز درج عبارت نمک تصفیه شده خوراکی یددار، توجه کنید.