به گزارشافکارخبر،مزاج شناسی در طب سنتی بسیار اهمیت دارد چرا که با شناخت مزاج بیماری را بهتر می‌توان درمان کرد. بسیاری از متخصصان طب سنتی بر این باورند که درمان بیماری‌ها با شناخت صحیح مزاج زودتر به نتیجه خواهد رسید.

مزاج خشک موجب لاغری افراد می‌شود


سید جواد علوی کارشناس طب سنتی درباره خشک‌مزاجان اظهار داشت: مزاج خشک موجب لاغری افراد می‌شود و بنابراین ۲ نوع مزاج خشک بیشتر نخواهیم داشت که شامل گرم و خشک یا صفراوی، سرد و خشک یا سوداوی است.

این کارشناس طب سنتی ادامه داد: شاخص لاغری «برجسته بودن تیغه بینی، غضروف حنجره و مفاصل(مانند مفاصل انگشتان) است. فرد لاغر را به‌طور معمول می‌توان با دیدن تشخیص داد.

گرما موجب عضله‌سازی در بدن می‌شود


علوی بیان داشت: اگر خشکی یا لاغری با گرما همراه شود، فرد صفراوی خواهد بود. گرما موجب عضله سازی در بدن می‌شود. پس لاغر عضلانی و قدرتمند، صفراوی است و افراد لاغر غیرعضلانی و ضعیف، سوداوی خواهند بود.

وی افزود: در افراد صفراوی، استخوان بندی درشت است، مچ دست پهن و قفسه سینه فراخ دارد.

افراد بلغمی با وجود آنکه درشت‌هیکل هستند، استخوان بندی کوچک دارند


علوی ادامه داد: افراد بلغمی با وجود آنکه درشت‌هیکل هستند، استخوان بندی کوچک دارند، درشتی آنان بیشتر ناشی از چربی است که درشتی هیکل این افراد بر حسب خوردن مواد سرد و تر بیشتر شده یعنی چربی بدن این افراد بیشتر می‌شود.

سودا موجب کشیدگی استخوان می‌شود


این کارشناس طب سنتی خاطرنشان کرد: سودا موجب کشیدگی استخوان میشود زیرا بافت استخوانها از سودا است؛ لذا بدن سوداویها با استخوانهای کشیده ناحیه انگشتان, ساعد و سایر مناطق خود را نشان میدهد.