به گزارشافکارخبر،از مجموع زندانیان ایرانی منتقل شده به کشور، ۹۴ نفر از کردستان عراق و مابقی نیز از ارمنستان، تایلند و عراق بودند.

همچنین در شش ماه گذشته، هشت تبعه خارجی محکوم به حبس در ایران، برای گذراندن ادامه محکومیت‌شان به کشورهایشان منتقل شدند، از این افراد، هفت نفر تبعه عراق و یک نفر نیز تبعه قزاستان بودند.

این در حالی است که در سال گذشته، ۱۲۸ تبعه ایرانی برای گذراندن ادامه محکومیت‌شان به کشور انتقال یافتند و ۳۲ تبعه خارجی نیز از ایران به کشورها‌یشان منتقل شدند. از مجموع اتباع ایرانی منتقل شده به کشور در سال گذشته، ۱۰ نفر از چین، ۵۴ نفر از آذربایجان، ۱۵ نفر از تایلند، ۳ نفر از ترکیه، یک نفر از اکراین، سه نفر از سوریه، ۱۷ نفر از ارمنستان، ۱۹ نفر از عراق و شش محکوم ایرانی نیز از قطر برای گذراندن ادامه محکومیت‌شان به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی شدند.

همچنین از مجموع ۳۲ تبعه خارجی محکوم به حبس در ایران که به کشورهایشان منتقل شدند، ۳ نفر تبعه ترکمنستان، دو نفر تبعه آذربایجان، ۱۹ نفر محکوم افغانستانی، یک نفر بلغارستان، یک نفر ترکیه و ۵ نفر نیز تبعه عراقی بودند.

جمهوری اسلامی ایران با ۱۰ کشور دنیا موافقت‌نامه تصویب شده و لازم‌الاجرا دارد که از آن جمله می‌توان به افغانستان، عراق، تایلند، هند، ترکیه، سوریه، اوکراین، کویت و جمهوری آذربایجان، بوسنی و هرزه‌گوین اشاره کرد.

ایران تا کنون با سه کشور موافقتنامه انتقال محکومان امضا کرده، اما هنوز تصویب نشده که پاکستان، ارمنستان و چین از جمله این کشورها هستند.