به گزارشافکارخبر،سردار ابراهیم کریمی با اشاره به آخرین فرصت تعیین تکلیف متقاضیان پرداخت جریمه غیبت سربازی اظهار کرد: طبق زمانبندی انجام شده تمامی کسانی که به‌منظور پرداخت جریمه غیبت سربازی ثبت‌نام کرده و درخواستشان مورد تأیید سازمان وظیفه عمومی قرار گرفته است تا تاریخ ۱۰ مهر ۹۴ فرصت دارند تا نسبت به پرداخت جریمه در نظر گرفته شده برای آنها اقدام کنند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد: کسانی که تا پایان این فرصت نسبت به تعیین تکلیف پرداخت جریمه خود اقدام نکنند از نظر سازمان وظیفه عمومی آماده به خدمت محسوب شده و برگه آماده خدمت برای آنها صادر می‌شود و عدم تعیین تکلیف آنها به‌منزله انصراف از پرداخت جریمه نقدی غیبت است.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که هنوز پیامک سازمان وظیفه عمومی را اخذ نکرده‌اند و یا نسبت به تکمیل برگه تعیین وضعیت خود اقدام لازم را صورت نداده‌اند می‌توانند ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده با مراجعه به مراکز پلیس + ۱۰، برگه تعیین وضعیت خود را اخذ و نسبت به پرداخت جریمه نقدی خود اقدام کنند.

کریمی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا فرصت دیگری برای ثبتنام دیگر متقاضیانی که در فرصت قبلی قادر به ثبتنام نبودهاند تعیین میشود یا خیر، گفت: هرگونه تصمیمگیری بعدی منوط به تعیین تکلیف متقاضیانی است که در این نوبت ثبتنام کردهاند و تصمیمات آتی بعد از پایان یافتن عملیات اخیر انجام میگیرد.